fredag 25 juni 2010

Konstigt sätt att presentera privatisering

Som alla (?) vet har Grekland betydande statsfinansiella problem. Den viktigaste lösningen på det är förstås att vidta åtstramningsåtgärder för att minska underskottet, helst då utgiftsminskningar, något som den grekiska regeringen nu äntligen också börjat med.

En komplementerande andrahandslösning är att privatisera statlig egendom och använda försäljningsintäkterna till att begränsa statsskuldens storlek. Då det trots allt bara finns en begränsad mängd statlig egendom att sälja är detta inte en långtidslösning som bör ses som ett substitut till åtstramningar, men det är ett bra komplement som begränsar skuldökningen.

Då privat skötta tillgångar i allmänhet sköts bättre än statlig egendom (särskilt då i ett land med en så dysfunktionell statsapparat som den grekiska) så kan privatisering även förväntas innebära en ökad ekonomisk effektivitet.

Det tycks nu som att den grekiska regeringen klokt nog tar till även detta.

SvD presenterar dock denna nyhet på ett lite konstigt sätt, som att "Grekland säljer sina öar". Det intryck som många läsare lär få särskilt av rubriken är att Grekland med försäljningen ger upp den politiska suveräniteten över öarna. Men så är inte fallet, utan öarna kommer att fortsätta tillhöra Grekland i politisk bemärkelse, precis som privat mark i Sverige tillhör Sverige i politisk bemärkelse. Vad det handlar om är helt enkelt en vanlig privatisering, inget mer.