söndag 13 juni 2010

Moderat majoritet i Stockholms län?

Idag kom som ni säkert redan hört/läst en ny opinionsundersökning från Sifo som i likhet med andra nyligen utförda undersökningar visar på ett klart gynnsammare läge för alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet än SCB:s mätning som jag diskuterade häromdagen. Trots SCB's större underlag avspeglar nog Sifos och andra mätningar bättre det nuvarande opinionsläget, då SCB:s intervjuer till stor del utfördes i slutet av april och början av maj, före alliansens avancemang började på allvar.

Hur det nu blir till slut när det verkligen är viktigt, om exakt 14 veckor (98 dagar), då det är val framstår som helt osäkert. Det är fullt möjligt med fortsatt alliansmajoritet, med en situation där pga ett sverigedemokratiskt inträde ingendera blocken får majoritet i Riksdagen eller en rödgrön majoritet. De senaste veckorna har sannolikheten för det första scenariot ökat på bekostnad av sannolikheten för det sista, men alla tre scenarios har en hög sannolikhet att förverkligas i dagsläget, så det blir en väldigt osäker valrörelse.

Det som däremot framstår som säkert är att alliansen sitter kvar vid makten i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Redan vid förra valet hade man klar majoritet, och SCB:s mer specifika data för olika landsdelar visar att alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet ökat i Stockholms län.

2006 fick moderaterna 35,1% i Stockholms kommun och 38.4% i valkretsen "Stockholms län" (som är Stockholms län exklusive Stockholms kommun). I senaste SCB-mätningen hade man ökat till 38,6% i Stockholms kommun och till hela 47.1% i "Stocholms län".

Med tanke på att rikssiffrorna för moderaterna ökat med cirka 3 procentenheter sedan dess (om vi utgår från skillnaden mellan Sifo och SCB) är det inte helt otroligt att moderaterna nu ligger över 50% i "Stockholms län".

Eftersom Stockholms landsting även utgörs av Stockholms kommun så innebär det inte att moderaterna får egen majoritet i Stockholms landsting (mätningen gällde riksdagsvalet, men vanligen är landstingsresultatet rätt så likartat), men moderaternas andel lär helt klart öka och det lär räcka med stöd från folkpartiet för att fortsätta styret i Stockholms landsting.

En annan observation är att Johnny Munkhammar lär bli invald även om hans personvalskampanj inte går så bra. "Stockholms län" (där Munkhammar kandiderar), hade 2006 42 mandat och lär nog i år få ännu fler då befolkningen där ökat relativt resten av landet. Om M får 50% så får de minst 21 platser, vilket innebär att Munkhammars 18:s plats borde räcka med god marginal.