fredag 16 april 2010

Självgodhet duger inte

Anders Borgs senaste budget var något av en besvikelse. Bortsett från att slopa revisionsplikten för små företag (något som lär ha en ganska marginell effekt, särskilt då som det leder till minskad sysselsättning för revisorer) så fanns inte en enda åtgärd för att främja sysselsättningen.

Att sänka skatten för pensionärer och höja flerbarnstillägget kommer inte att ge fler jobb. Eftersom dessa åtgärder försvagar statsfinanserna så lär effekten om något vara negativ på ekonomin.

Visserligen har de åtgärder som genomförts tidigare år haft en betydande positiv effekt på sysselsättningen, Men det duger inte att enbart slå sig för bröstet över tidigare prestationer. Arbetslösheten och utanförskapet i stort är fortfarande alldeles för hög, och lär förbli för högt även om det kommer en högkonjunktur.

Regeringens politik är fortfarande bättre än oppositionens, med dess krav på omfattande skatte- och bidragshöjningar. Men att låtsas som att utanförskapet som problem försvunnit är inte en bra strategi för regeringen, dels eftersom att det är sakligt dåligt och dels eftersom väljarna inte kommer att känna igen sig, något som spelar vänsteroppositionen i händerna, som kan säga att de är medvetna om problemet och vill göra nånting (sen är det en annan sak att deras åtgärder skulle ha negativ effekt).

Medialänkar i ämnet: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3, DN4, EXP