fredag 30 april 2010

4,1 Procentenheter räcker

De rödgröna leder enligt senaste Synovate(tidigare känt som Temo)-mätningen med 8,1 procentenheter över alliansen. Det är inte bra, och innebär att det är troligt att de rödgröna vinner valet. Men det är dock långt ifrån säkert, särskilt då som man bör komma ihåg att det räcker med att 4,1% av väljarkåren går över från de rödgröna till alliansen för att det ska vända. När man hör siffran 8,1% får man ofta felaktigt intrycket att det krävs att 8,1% ska gå över, när det i själva verket räcker med 4,1% då dessa 4,1% inte bara skulle vara ett plus för alliansen utan också ett minus för de rödgröna.