tisdag 27 april 2010

LO:s underliga argumentation

Av någon anledning lyckades LO:s chefsekonom Lena Westerlund få sin ekonomiska prognos publicerad på DN debatt, något som inte är vanligt.

Artikelns innehåll är lite underlig av flera skäl. Man medger det jag och en del andra liberala ekonomer framhållit, men som däremot Thomas Östros och andra socialdemokrater förnekat, nämligen att sysselsättningen fallit mycket mindre än man kunde vänta sig givet konjunkturutvecklingen. Men på grund av sin ideologiska låsning vidhåller man ändå att politiken varit ineffektiv (trots att man indirekt konstaterat att tillgängliga data visar att den har varit effektiv) och menar att den relativt starka sysselsättningen nu därför måste innebära att den blir svagare senare, utan några argument annat än sin ideologisa trossats att politiken varit ineffektiv och att den starka sysselsättningen nu därför måste bli svagare.

Att LO kritiserar regeringen är ju särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de med sina höga löneavtal själva kommer att bidra till att begränsa den framtida sysselsättningsuppgången. Det är ungefär som en pyroman som förutspår fler bränder.