måndag 19 april 2010

Alliansens kommunikationsproblem om jobben

Peter Wolodarski observerar korrekt -precis som jag tidigare gjort vid ett flertal tillfällen, exempelvis här- att sysselsättningsfallet i denna lågkonjunktur varit mycket mindre än under 90-tals krisen, och att sysselsättningen faktiskt ligger högre nu än 2006, trots att BNP är lägre.

En annan jämförelse som kan göras är med Danmark som sett ett mycket kraftigare fall i sysselsättningen än Sverige.

Allt tyder alltså på att jobbpolitiken haft en betydande positiv effekt på sysselsättningen.

Ska alliansen kunna bli omvald måste man bli bättre på att föra ut denna sanning, och på att förklara varför de socialdemokratiska jämförelserna är missvisande (de bör få frågan om de tror att den globala finanskrisen till skillnad från i alla andra länder inte påverkat svensk arbetsmarknad negativt).

Vissa personer går inte att nå endeta för att de är för ideologist bundna eller för aningslösa, men det finns nog mer än tillräckligt av hyfsat rationella mittenväljare för att det ska kunna göra skillnad.