tisdag 6 april 2010

S är för att låna till utgiftsökningar

Expressen noterar korrekt att om socialdemokraterna är upprörda över stora budgetunderskott då borde de kritisera sina partikamrater Gordon Brown och Alistair Darling i Storbritannien, då det brittiska underskottet (12% av BNP) är långt mycket större än det svenska (faktist bara 0,5% av BNP).

Men i själva verket har socialdemokraterna aldrig vänt sig mot underskottet i sig, utan att försvagningen av statsfinanserna varit (delvis) relaterad till lägre skatter på arbete. De har ju å sin sida föreslagit stora utgiftsökningar istället. Och det stora brittiska underskottet har inte skapats av skattesänkningar (tvärtom har Labour höjt skatterna), utan genom en dramatisk ökning av de offentliga utgifter.