söndag 18 april 2010

Sänkt skatt på pensioner ingen valvinnare heller

Jag har flera gånger kritiserat regeringens nya prioritering av sänkt skatt på pensioner. Det finns nämligen inget som tyder på att det skulle skapa fler jobb eller främja tillväxten. Då det försvagar statsfinanserna och därmed höjer räntorna så är effekten om något faktist negativ.

Men nu handlar förstås politik inte bara om att göra vad som är bäst för ekonomin, utan om att vinna val. Finns det då några tecken på att det är en valvinnare? Nej, faktiskt inte.

Trots den högljudda klagosången från PRO (vars ledning hursomhelst inte skulle ha stött regeringen eftersom den består av aktiva socialdemokrater), så tycks inte ett nämnvärt antal faktiska pensionärsväljare låta sig påverkas av frågan. Redan innan regeringen började tala om att sänkt skatt för pensionärer ska prioriteras var faktiskt stödet för alliansen starkast bland äldre väljare, där man till skillnad från yngre och medelålders väljare hade en majoritet. Och vad har hänt nu efter det att man lovat sänkt skatt för pensionärer? Ingenting alls, utan man har samma majoritet bland äldre som man tidigare hade.

Sören Holmberg kommer med en kontrafaktisk spekulation att man skulle ha tappat stöd om man inte utfärdat dessa löften. Sånt kan man inte säkert veta, men varför skulle det ha skett just nu? Det finns dock inget alls i de faktiska mätningarna som tyder på att det skulle ha en nämnvärd effekt.