tisdag 20 april 2010

Nytt exempel på grön politik i praktiken

Gudmundsson påpekar att vi under de senaste dagarna fått erfara vad miljöpartistisk flygpolitik innebär i praktiken. Miljöpartiet har som bekant krävt stopp för allt inrikesflyg söder om Sundsvall och dessutom höga skatter på övrigt flyg. Nu har en isländsk vulkan, tillsammans med måhända överförsiktiga myndigheter, tillfälligt demonstrerat för oss vad miljöpartistisk politik innebär i praktiken.

Detta är inte det enda exemplet på grön politik i praktiken vi fått uppleva den senaste tiden. Under vintern fick vi i och med att vissa kärnreaktorer var avstängda erfara vad grön kärnkraftspolitik innebär i praktiken i form av höga elpriser.