onsdag 29 januari 2014

S förväxlar symptom med orsak

Socialdemokraterna noterar att arbetslösheten är mycket högre bland de som saknar gymnasieexamen än de som har det, något de använder som argument för att på olika sätt tvinga de som saknar det att ta det. Bland annat vill de förlänga skolplikten så att det blir ett lagligt tvång att gå i gymnasiet åtminstone fram tills man blir 18, och för de som senare trots allt inte har det ska förvägras socialbidrag om de inte anstränger sig tillräckligt för att slutföra gymnasiet.

Många kritiker, både liberala och vänsterpartistiska, har fokuserat sin kritik mot det sistnämnda förslaget, som lär leda till att fler blir hemlösa och på annat sätt helt utslagna. Det problem jag har tänkt fokusera på är dock att hela deras problemanalys för arbetsmarknaden är felaktig.

Att vissa inte klarar att slutföra gymnasiet är inte en orsak till arbetslöshet, det är ett symptom på samma problem som orsakar arbetslösheten. Att vissa inte klarar gymnasiet kan ha flera olika orsaker, inklusive otillräcklig studiebegåvning eller otillräcklig självdisciplin.

Brister inom dessa områden innebär också att de ofta har svårt att klara av att utföra de flesta arbetsuppgifter. Och vidare så är det så, inte minst i en tid som denna då den allmänna arbetslösheten är mycket hög, att arbetsgivare som har att välja mellan många ansökande, en del med gymnasieexamen och en del utan, använder det som tidigt kriterium för att sålla bort kandidater.

Att personer utan gymnasieexamen har klart högre arbetslöshet är därför allt annat än chockerande. Men det innebär inte att om man med tvång och "piska" får fler av dessa att slutföra examen så kommer arbetslösheten att sjunka. De brister som tidigare orsakade arbetslösheten kommer finnas kvar, och därmed också deras låga produktivitet. Socialdemokraterna har en ideologisk fantasi om att alla egentligen är lika, men det stämmer inte, och om mer än 10 år i offentlig likhetsinriktad utbildning inte löst det lär något år till inte göra det heller annat än i undantagsfall.

Och om gruppen utan gymnasieexamen försvinner eller minskar kraftigt då kommer arbetsgivare bara använda andra kriterier för att sålla ut dessa individer, som exempelvis tecken i deras CV på att det krävdes extra hjälp och interventioner för att slutföra examen.

För att dessa personer ska få arbete krävs istället att det blir billigare att anställa dem och att antalet enkla jobb, i exempelvis restaurangsektorn, ökar. Men där vill ju Socialdemokratin gå i motsatt riktning.

Den politiska grenen vill höja arbetsgivaravgifterna för unga och restaurangmomsen och den fackliga grenen kräver att en redan sammanpressad lönestruktur ska göras ännu mer sammanpressad. På så sätt försvagas möjligheterna att få jobb för de lågproduktiva ytterligare, och arbetslösheten ökas ytterligare.

Att staten slösat otaliga miljarder på att se till så att detta större antal arbetslösa har mer formell utbildning är inte en förbättring.

Inga kommentarer: