söndag 19 januari 2014

Kärnfrågan vad gäller "vinster i välfärden"

När det gäller frågan om "vinster i välfärden" så måste den omformuleras. Det är ytterst få, förutom möjligen de som själva gör vinsten, som ser det som ett självändamål att några pengar går till investerares vinster.

Däremot så är det så att de som utnyttjar exempelvis skola och omsorg vill få bästa möjliga kvalitet och de flesta vill själva kunna göra bedömningen var de kommer att få det. Och det innebär ofta vinstdrivande företag.

Och det som förslaget som bland annat Jonas Sjöstedt, Anna Dahlberg och LO står bakom innebär är helt enkelt att folk ska förbjudas att välja bättre men vinstdrivande alternativ. Det kärnfrågan här är, som ska ställas förbudsförespråkarna, är med vilken rätt de agerar förmyndare.

Om det var så att det kostade mer för skattebetalarna hade det varit ett skäl, men nu är det i allmänhet inte så. Ofta är det tvärtom billigare.

Men har inte de privata inrättningarna lägre personaltäthet? Kanske, men inte nödvändigtvis. Och hursomhelst så borde det vara fritt för folk att välja det om man anser att deras kvalitet är högre ändå (högre personaltäthet innebär inte nödvändigtvis högre kvalitet), precis som folk i övrigt har rätt att välja vilken mat, vilka bilar, vilka tidningar osv. de anser vara bäst.

Diskussionen om "vinster" handlar alltså ytterst inte om det, utan om friheten att välja bättre alternativ även om de är vinstdrivande.

Inga kommentarer: