lördag 25 januari 2014

Lättare förespråka tvångsarbete om du själv slipper

Det rapporteras att det fortfarande är fler som vill återinföra värnplikten, 48%, än som vill behålla frivillighetslinjen vad gäller försvarets rekrytering, 40%. Det innebär dock ett svagare stöd än tidigare för värnplikten.

Och intressant nog är det betydande skillnader mellan olika åldersgrupper i frågan, ju äldre folk är desto mer positiva är de till värnplikt. Bland de som är 15-29 är bara en tredjedel för återinförande. Till saken i detta sammanhang är att ju äldre folk är desto större är chansen att de inte skulle beröras, och det är nog framför allt personer yngre än 30 som riskerar att kallas in. Att folk är mer positiva till tvångsarbete om de själva slipper borde inte vara helt chockerande.

Inga kommentarer: