tisdag 7 januari 2014

Beatrice Ask och risken med ett konformistiskt debattklimat

Många kritiserar nu, med rätta, justitieminister Beatrice Ask för att hon länkade till en artikel på den amerikanska satiriska nättidningen "The Daily Currant" som felaktigt hävdade att 37 personer dött i den amerikanska delstaten Colorado av "överdoser" av marijuana första dygnet efter det att det legaliserades där och kommenterade den med orden "Dumt och sorgligt. Min första motion i ungdomsförbundet hette "Krossa knarket". I den frågan har jag inte ändrat uppfattning".

Hon försöker nu hävda att det hon menade var att det var dumt och sorgligt att göra en satir om en så allvarlig fråga, men det framstår som en efterhandskonstruktion då man knappast reagerar på att en i Sverige okänd (fram tills nu) utländsk satirtidning publicerat ännu en satir genom att helt enkelt upprepa hur man alltid haft ståndpunkten som förlöjligades i artikeln.

Denna incident visar på två saker. För det första att vi har en justitieminister som inte hört talats om det där med "källkritik" och därför inte brydde sig om att kolla upp vad för slags webbsida "The Daily Currant" är. I sin "About"-avdelning skriver "The Daily Currant" bland annat "The Daily Currant är en engelskspråkig satirisk nättidning" och skriver uttryckligen att deras "nyheter" inte är sanna utan påhittade.

Sen visar det också på faran med ett konformistiskt debattklimat. I Sverige är det fortfarande tabubelagt i den offentliga debatten att föreslå en legalisering av och nyansering kring ens den lättaste av de preparat som brukar betecknas som "knark", alltså marijuana. Just eftersom ingen nyansering kan göras etableras tron att "all form av knark är sig likt", varför personer som Beatrice Ask felaktigt kan luras att tro att folk dör i stor skala av "överdoser" av marijuana. Marijuana är på intet vis ofarligt för ens hälsa, då missbruk på längre sikt riskerar skada kroppen på olika sätt (precis som missbruk av tobak, fet mat och alkohol riskerar skada kroppen på längre sikt), men risken att dö från överdoser från marijuana är ungefär på samma nivå som risken att dö från överdoser från tobak, dvs i princip helt obefintligt om det brukas på normalt sätt.

Hade det varit en nyanserad debatt varit tillåten hade ingen, inte ens Beatrice Ask, trott att marijuana varit förenat med samma risker som heroin och andra tyngre droger. Men då så inte är fallet så uppstod denna pinsamhet.

Vilket leder oss tillbaka till "The Daily Currents" sida om sig själv, där man skriver att dess syfte är att "förlöjliga feg okunnighet". Man kan verkligen säga att de lyckades i fallet Beatrice Ask.

Inga kommentarer: