onsdag 22 januari 2014

Max-VD får kritik för att han säger sanningen

Max VD Richard Bergfors får kritik för att han i ett brev till sina anställda påpekar att om det blir en rödgrön valseger och restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga höjs då kommer det bli katastrofalt för hans företag och resten av hans bransch

Men detta är ju ett enkelt faktakonstaterande. Om beskattningen av branschen höjs kraftigt då kommer det att leda till att Max, och andra företag i branschen, tvingas dra ner på sin verksamhet ordentligt

Faktum är att numera så bestrider inte ens de allra flesta motståndarna till den sänkta restaurangmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga att det skapat jobb, och att en återställare därmed skulle kosta en massa jobb. Istället går deras argument ut på att de menar att det är ett "för dyrt" sätt att skapa jobb. Men det innebär ändå att de oavsiktligen medger att Bergfors konstaterande är helt korrekt.

Och nej, tvärtom vad som antyds i mediaartiklar och "Alliansfritt Sveriges" poster i frågan så har Max inte hotat sina anställda med avsked om de röstar på S eller V. Även om de ville göra det så skulle de inte kunna det eftersom det råder valhemlighet. Och ingen av formuleringarna i Bergfors brev antyder att de skulle straffa offentliga ställningstaganden för dessa partier från anställda med avsked. Utan det handlar som sagt om ett faktakonstaterande att om Max drabbas av dessa massiva skattehöjningar skulle de bli tvungen att begränsa sin verksamhet, vilket skulle innebära att en del anställda förlorar sina jobb.

Inga kommentarer: