måndag 9 september 2013

Västerbottens bisarra folkomröstning

Igår var det i Västerbottens län folkomröstning om att upphäva två av de besparingar som den styrande majoriteten av Miljöpartister och Socialdemokrater i Västerbottens landsting genomfört, nämligen nedläggningen av en sjukstuga i Dorotea och ersättandet av en ambulans i Åsele med en akutbil.

Denna omröstning är bisarr av två skäl. Det ena, som jag diskuterade i en tidigare post i ämnet, är att ingen finansiering anges, varpå dessa utgifter framställs som en "gratislunch".

Så ser verkligheten naturligtvis dock inte ut, offentliga utgifter är aldrig en gratislunch utan måste finansieras på något vis. Detta är särskilt tydligt för landsting ( och kommuner) då de till skillnad från staten inte kan gå med underskott enligt gällande lag. Alltså måste en utgiftsökning likt den som föreslås finansieras endera med högre skatt eller med besparingar inom andra områden.

Men det anges som sagt ingen finansiering. Denna typ av folkomröstningar i budgetfrågor där man kan föreslå utgifter utan att ange finansiering borde överhuvudtaget inte tillåtas

Trots att frågan alltså var riggad till "ja"-sidans fördel så hävdar de själva att frågan är riggad till deras nackdel och att det gäller "allas rätt till vård", ett begrepp som är luddigt men som dock implicerar ännu större ofinansierade utgiftsökningar.

För att göra det hela ännu mer bisarrt så finns det enbart "ja"-kampanjer, bland annat från de borgerliga partierna och  från Vänsterpartiet. Någon "nej"-kampanj finns inte, då MP och S sagt att det "vore att ställa olika delar av Västerbotten mot varandra". Att ställa olika delar mot varandra hör i själva verket till fördelningspolitikens natur.

Med tanke på hur riggad frågan var och med tanke på att det inte fanns någon "nej"-kampanj är det knappast förvånande att det blev en jordskredsseger för "ja"-sidan. 92,3% röstade ja mot 7,7% nej (jag exkluderar blankröster och ogiltiga röster).  Allra störst var som väntat majoriteten i Dorotea (97,7%) och Åsele(96,6%) men det var en förkrossande seger i alla kommuner. Endast i Skellefteå kommun fick ja-sidan under 90% och det bara knappt (89,6%).

Samtidigt var dock valdeltagandet mycket lågt i länet, endast 27,8% av de röstberättigade röstade "ja" eller "nej", vilket då innebär att endast 25,7% av de röstberättigade röstade "ja".

På grundval av det mycket låga valdeltagandet säger nu de styrande att de ska strunta i resultatet, då som de påpekar, klart förre röstade "ja" än som röstade på de styrande Socialdemokraterna och Mijöpartiet i senaste landstingsvalet. Ja-sidan fick bara drygt 53000 röster att jämföra med de över 83000 röster S & MP fick i senaste valet.

Hela den här folkomröstningen var fel från början eftersom frågeställningen byggde på felaktiga premisser och visade sig bara bli ett stort slöseri med pengar. Istället borde Dorotea- och Åseleborna ha omprövat vilka partier de röstar på. I senaste landstingsvalet fick de två partier som genomdrev de beslut de är emot så mycket drygt 55% av rösterna i båda kommunerna. Gillar de inte besluten så får de välja andra partier och inte fortsätta slentrianmässigt rösta (S) bara för att det är någon slags tradition.