fredag 27 september 2013

95% säkra på....." 0,78 grader"

Att vänstern i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet, är extremt överrepresenterade inom svensk journalistkår märks en dag som denna då nyhetsrapporteringen domineras av att FN:s klimatpanel nu säger sig vara ännu säkrare, 95% istället för som tidigare 90%, att uppvärmningen ska bero på människans utsläpp.

Men det de inte säger är att denna uppvärmning enligt samma rapport är närmast bagatellartad till sin karaktär. Så här står det i rapporten:

The total increase between the average of the  1850–1900 period and the 2003–2012 period is 0.78 [0.72 to 0.85] °C, based on the single longest dataset available

0,78 grader har uppvärmningen alltså hittills varit efter mer än ett århundrade av rekordutsläpp av koldioxid och andra "växthusgaser". Det är mindre än skillnaden i temperatur mellan Gävle och Stockholm.

2 kommentarer:

flute sa...

Kanske klimatforskare ska börja kommentera ekonomi på samma sätt som du som ekonom kommenterar klimatforskning...
Jag tycker att du borde läsa på lite mer om vad klimatforskningen faktiskt säger innan du kommer med sådana här nedvärderingar av resultaten.
Vad innebär till exempel en temperaturhöjning med 0,78 °C? Vilka effekter får den?

stefankarlsson sa...

Ickeekonomer kommenterar ekonomiska frågor hela tiden, om du missat det.

Förvisso är det ofta inte särskilt lyckat, men det behöver inte vara det. Och här handlar det om sunt förnuft. Om den typen av skillnad inte skapar nämnvärda skillnader mellan Stockholm och Gävle, eller mellan Helsingborg och Lund, så gör det nog inte det på global nivå.