tisdag 10 september 2013

Norge blir något mindre sovjetstat-men bara något

Norge är den sista sovjetstaten, sa en gång den förre näringsministern Björn Rosengren (när han felaktigt trodde att TV-kamerorna var av). Det var förstås en överdrift-Norge är trots allt en demokrati och någon planekonomi kan landet inte heller sägas ha, men det fanns och finns en kärna av sanning i påståendet. Landets ekonomi är betydligt mer reglerat än Sveriges och man har exempelvis skyhöga tullar på många varor och även en skyhög alkoholskatt.

Att landets ekonomi är stark är ju trots, och definitivt inte tack vare, det och beror förstås på de enorma oljetillgångarna landet har. När vissa svenska kommentatorer uttrycker sin förvåning över att den rödgröna regeringen led ett nederlag bortser de från att det norska folket inser att det inte är Jens Stoltenberg förtjänst, lika lite som det är Vladimir Putins förtjänst att Rysslands ekonomi går starkt eller kung Abdullahs förtjänst att Saudiarabiens ekonomi går starkt, utan det beror som sagt på oljan.

När nu den rödgröna regeringen ersätts med en borgerlig kan vi nog förvänta oss att Norge blir mindre av en sovjetstat. Framförallt Norges mest marknadsliberala parti, Fremskrittspartiet, har förespråkat omfattande liberaliseringar och skattesänkningar, och det näst mest marknadsliberala partiet Höyre har lovat samma sak, låt vara i mer måttliga mängder än Fremskrittspartiet. Problemet är dock att Höyre och Fremskrittspartiet tyvärr inte fick egen majoritet utan de är beroende av att minst ett av mittenpartierna Venstre och Kristelig Folkeparti (som motsvarar Folkpartiet och Kristdemokraterna) röstar med dem.

Detta lär innebära att den nya borgerliga regeringen bara kan genomföra högst begränsade liberaliseringar och Norge lär mestadels behålla de "sovjetstat"-drag landet har.

Inga kommentarer: