fredag 20 september 2013

Lars E.O. Svenssons nya

Lars E.O. Svensson fortsätter sitt "korståg" mot idén att Riksbanken bör begränsa sin inflation för att begränsa skuldsättningen. Förra gången kom han med teorin att detta vore kontraproduktivt för att begränsa skuldsättningsgraden, en teori som inte höll för närmare granskning.  Nu har han kommit med en ny infallsvinkel och kritiserar föreställningen att svenska hushåll är för högt skuldsatta.

Svensson menar att det inte är något problem med hög skuldsättning eftersom hushållens tillgångar är klart större än deras skulder. Detta var ett argument som förnekarna av den amerikanska bostadsbubblan ofta använde.

Detta argument hade varit giltigt om det inte varit för två saker. För det första så bortser det från att det inte alltid är samma personer/hushåll som har skulderna som har tillgångarna. Det 100-tal miljardärer som finns i Sverige har sammanlagt över 1000 miljarder i tillgångar men förmodligen inte så många skulder. Som kontrast finns det många hushåll med skulder som är 3-4 gånger (eller ännu mer) deras inkomst samtidigt som de inte har så mycket mer tillgångar än deras hem. Att blanda samman dessa grupper blir missvisande.

För det andra så kan hushållens tillgångar i form av aktier eller hus falla i värde samtidigt som värdet på deras lån inte faller. Och då uppstår problem.

Eftersom Svenssons argument användes av förnekarna av deras bostadsbubbla kan en jämförelse också göras med hur siffrorna såg ut där då och hur de ser ut nu i Sverige. Detta är data för hushållens skulder och tillgångar i procent av den disponibla inkomsten

Sverige nu: ( Svensson själv som källa)
Tillgångar 510% (630% inkl. kollektiva pensionsförsäkringar)
Skulder    170%
Förmögenhet  340% (460% inkl. kollektiva pensionsförsäkringar)

USA 2007
Tillgångar 780%
Skulder    136%
Förmögenhet 644%

Situationen är alltså värre nu än i USA före deras bostadskrasch, detta till och med om man inkluderar de kollektiva pensionsförsäkringarna bland tillgångarna. Och det är nog olämpligt i detta sammanhang att inkludera de kollektiva pensionsförsäkringarna då hushållen inte kan använda pengar därifrån förrän de går i pension.

Jag håller dock i och för sig med honom om att man inte borde införa någon lag om amorteringstvång. Det beror dock inte på att jag inte tycker skulderna är för höga, utan för att det är ett dåligt sätt att bekämpa det som skapar minst lika mycket problem som det löser. Avreglering av byggandet och en begränsning eller helst slopande av skattesubventioneringen av lån via avdragsrätten för räntor vore bättre sätt att bekämpa det.

Inga kommentarer: