lördag 21 september 2013

130 miljarder 2014 inte samma som 130 miljarder 2002

Daniel Suhonen från vänstertankesmedjan Katalys får utrymme på DN debatt idag. Hans artikel innehåller som väntat många felaktigheter och missvisande påståenden, men det mest häpnadsväckande är påståendet att Reinfeldt genomfört Bo Lundgrens gamla skattepolitik. Bo Lundgren föreslog skattesänkningar på 130 miljarder, med de skattesänkningar som nu föreslås har Reinfeldt sänkt skatterna med 130 miljarder, hävdar Suhonen.

Även om Suhonens påstående att Reinfeldts skattesänkningar skulle uppgå till 130 miljarder är korrekt så stämmer det inte att de skulle vara samma som Bo Lundgren gick till val på 2002.

Detta dels för att de skattesänkningar som genomförts är mer "progressiva" än de Lundgren föreslog. Lundgrens skattesänkningar var mestadels såna som formellt bara gynnar de rikaste, som helt slopad statlig inkomstskatt. slopad förmögenhetsskatt och slopad fastighetsskatt. Reinfeldt har visserligen slopat förmögenhetsskatten och gjort fastighetsbeskattningen mer regressiv men vad gäller den statliga inkomstskatten har han nöjt sig med en mindre höjning av brytpunkten (samt en till föreslagen mindre höjning som lär stoppas i riksdagen). Istället är det låg- och medelinkomsttagare bland löntagare och pensionärer som fått de procentuellt största skattesänkningarna.

Dessutom så är faktiskt 130 miljarder nu inte likvärdigt med 130 miljarder 2002. Anledningen är att pga en kombination av en större befolkning, inflation och höjd real genomsnittsinkomst så är BNP i nominella termer klart större nu än 2002. 2002 var BNP 2444 miljarder, 2012 hade det ökat till 3549 miljarder. Hur stor BNP kommer vara 2014 vet ingen nu av uppenbara skäl, men regeringens prognos i budgetpropositionen är 3748 miljarder.

Detta kan vara överoptimistiskt men det handlar ändå om en nominell ökning på runt 50%. Vilket innebär att 130 miljarder 2014 motsvarar 85-90 miljarder 2002.

Inga kommentarer: