torsdag 26 september 2013

Inte mycket av "exportboom"

"UD förutspår exportboom", basunerar olika medier ut. Nu har ju UD:s prognoser inte visat sig särskilt tillförlitliga . Man förutspådde exempelvis en kraftig ökning redan i år, men siffror släppta idag visar att exporten hittills i år (januari-augusti) fallit med 9% jämfört med motsvarande månader 2012.

Hur det faktiskt blir beror på en rad faktorer, som kronans kurs och den globala konjunkturen i allmänhet och den europeiska i synnerhet.

Men för all del är det som journalisterna kallar "exportboom", en ökning på 24% på 5 år, långt ifrån omöjlig. Bara inte det blir någon ny kris eller kronan stiger dramatiskt är det nog minst lika troligt att siffran överskrids som att den underskrids.

Men satt i relation till handelsministerns (extremt orealistiska) mål om fördubbling på 5 år, är 24% ökning inte så mycket att hurra för. Och det är lägre än de 27% som den ökade mellan 1997 och 2002, och klart lägre än de 41% som den ökade mellan 2002 och 2007. Däremot är det mycket bättre än de ynka 3% det ökade mellan 2007 och 2012.

Men med tanke på att värdet av exporten nu ser ut att bli klart lägre 2013 än det var 2007 även ojusterat för inflation, så är en 24%:lig nominell ökning mellan 2013 och 2018 allt annat än en imponerande "exportboom".