söndag 22 september 2013

Miljöpartiet i regeringsställning vore en katastrof

Här är en sammanställning av de tre rödgröna partiernas föreslagna skattehöjningar. Att Vänsterpartiet är värst är väntat, men anmärkningsvärt är att Miljöpartiet föreslår klart större höjningar än Socialdemokraterna. Notera att denna tabell troligen underskattar Miljöpartiets skattehöjningsiver då Gustav Fridolin, till skillnad från Stefan Löfven, sagt att han förespråkar att femte jobbskatteavdraget ska rivas upp även för låg- och medelinkomsttagare (vilket skulle innebära en höjning med klart mer än 2,7 miljarder).


Samtidigt säger Miljöpartiet att de kommer att kräva att minst två kärnkraftsreaktorer avvecklas nästa mandatperiod, något som skulle innebära högre elkostnader för hushållen och ordentligt försvaga den elintensiva basindustrins konkurrenskraft.

Att Miljöpartiet i regeringsställning vore en katastrof mot bakgrund av ovanstående, och andra, fakta uppenbart. Att vissa borgerliga/liberala företrädare anser att man bör samarbeta med eller t.o.m. rösta på partiet är desto mer obegripligt.

Inga kommentarer: