onsdag 11 september 2013

Ingen motsättning mellan sänkt skatt och ökat byggande

Swedbanks chefekonom Anna Fellander menar att regeringen borde avstå från femte jobbskatteavdraget och istället satsa på ökat byggande, genom subventioner får man förmoda.

Att den allt värre bostadsbristen är ett stort problem som hämmar tillväxten håller jag helt med om. Detta dels för att det begränsar inflyttningen av kvalificerad arbetskraft till tillväxtorter och dels för att det hotar den finansiella stabiliteten genom att bidra till för hög skuldsättning.

Men saken är att det behövs inga subventioner för att få fart på byggandet. Allt som behövs är att man tar bort de regleringar som försenar, fördyrar och förhindrar byggande. Byggavreglering är helt gratis för statskassan och är som exemplet Texas visar mycket effektivt för att få fart på byggandet.

Inga kommentarer: