onsdag 18 september 2013

Sänkt skatt för höginkomsttagare är sakligt rätt

Det ser tyvärr ut som att de rödgröna sätter sin sakpolitiska agenda före deras påstådda princip om att "inte samarbeta med SD" då man nu anpassar sina förslag efter SD:s önskemål, vilket skulle kunna stoppa den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt.

När SD motiverar varför man är för femte jobbskatteavdraget men inte den höjda brytpunkten säger man att "Sverigedemokraterna har varit emot höjningen av brytpunkten eftersom det inte har någon tydlig sysselsättningsskapande effekt."

Det stämmer dock inte. Förslaget har i och för sig i princip obefintlig effekt på incitamenten för arbetslösa att ta lediga jobb, däremot lär det få fler vilja satsa på att vidareutbilda sig till höglöneyrken. Och det kommer att få färre högutbildade svenskar att vilja emigrera och locka hit fler högutbildade arbetskraftsinvandrare.

Och fler högproduktiva kommer även gynna andra, dels för att priserna på deras tjänster pressas och dels för att de kommer efterfråga andra gruppers tjänster och därmed öka andra gruppers sysselsättning.

Just i dagarna släpptes faktiskt en studie som illustrerar den betydande effekt som marginalskatten har på utbudet av högproduktiv arbetskraft. I Danmark införde man 1992 ett system där de som uppfyller vissa krav fick en inkomstskatt på 30% medan andra fick fortsatt betala 62%. Här är resultatet som visar antalet högbetalda arbetskraftsinvandrare. De som var över nivån för att få lägre skatt illustreras med linjen med fyrkanter, de som var under och fick betala fortsatt hög skatt illustreras med trianglar.
Före systemet infördes så utvecklades antalet likartat, men efter det att vissa fick skattelättnad ökade den inkomstgruppen kraftigt i relativa termer, nära fördubblades. Detta innebär för övrigt att även om man bortser från de indirekta positiva effekterna så var sänkningen nästan helt självfinansierad.

Inga kommentarer: