måndag 23 september 2013

Tysklands framgång mot arbetslösheten under Merkel

Trots FDP:s kraftiga nedgång, så gick det, som jag diskuterade i förra posten, för regeringspartierna ändå hyfsat bra tack vare CDU/CSU:s stora uppgång. Detta i en tid då det rent allmänt går uselt för sittande regeringar. I Norge och Australien förlorade de sittande regeringarna makten och enligt opinionsmätningarna så är även de sittande regeringarna i Sverige och Danmark rätt så impopulära.

Varför gick det då så bra för Merkel? Tja, kanske för att under hennes 8 år som förbundskansler har arbetslösheten (som framgår av nedanstående diagram) i Tyskland fallit från drygt 11% till drygt 5%, den klart bästa utvecklingen i Europa. Till detta kommer att sysselsättningsgraden stigit ännu mer då aktivitetsgraden stigit och att reallönerna stigit.