måndag 16 september 2013

De rödgrönas val

Regeringen föreslår som väntat 2 nya skattesänkningar, dels ett femte jobbskatteavdrag och dels höjd brytpunkt/skiktgräns för statlig inkomstskatt. De tre rödgröna partierna säger att man tänker lägga ett förslag om att stoppa sänkningarna.

Det intressanta är då att SD säger nej till den höjda brytpunkten men ja till jobbskatteavdraget. Detta innebär att de rödgröna endera måste låta SD utforma politiken genom att endera själva ändra sitt förslag för att stoppa enbart den höjda brytpunkten eller rösta på ett SD-förslag med den innebörden eller så måste de låta regeringen få igenom förslaget. Det första alternativet är det mest sakligt logiska, men det skulle innebära att man frångår sin moraliska princip om att inte samarbeta med SD.

För notera att det första alternativet innebär inte bara att man röstar på samma sätt som SD, vilket man gjort flera gånger tidigare, utan det innebär att man utformar sina förslag efter SD:s önskemål. Om man som de rödgröna upprepade gånger sagt att de anser, anser det vara någon slags moralisk princip att inte ge SD inflytande, då skulle det vara omoraliskt.

Vad som kommer att hända återstår att se, men vi får hoppas att de rödgrönas beröringsskräck inför SD gör att de hellre låter den höjda brytpunkten gå igenom än att samarbeta med SD.

Inga kommentarer: