måndag 11 juni 2012

Wolodarski vilseleder om 30-talet

Peter Wolodarski fortsätter kritisera den tyska hållningen till skuldkrisen och hävdar nu att den åtstramingpolitik som tyskarna kräver liknar den politik som USA:s president Herbert Hoover fördes under 30-talet.

Detta stämmer dock inte alls med fakta. Faktum var att Hoover låg bakom den snabbaste ökning av de federala utgifterna någonsin i fredstid, och ökade dem från 3,4% av BNP 1929/30 (budgetåren i USA skiljer sig lite från kalenderåren) till 8% 1932/33, samtidigt som budgetsaldot under samma period gick från ett överskott på 0,8% av BNP till ett underskott på 4,5%.

Även om man inte sätter det i förhållande till den krympande ekonomin så ökade de reala federala utgifterna med nära 80% under Hoovers mandatperiod. Säga vad man vill om Hoovers politik, men det var inte någon "åtstramningspolitik".