tisdag 5 juni 2012

Språkuppdelad sysselsättningsstatistik från Finland

Efter det att Reinfeldt gjorde sitt sakligt korrekta men bland vänstertyckare ändå kontroversiella påpekande om  att "etniska svenskar mitt i livet" har klart lägre arbetslöshet än invandrare och personer yngre än 25 så var en invändning som lanserades att rent tekniskt för Statistiska Centralbyrån (SCB) ingen statistik över arbetslöshet baserad på etnisk tillhörighet., något som var en formellt korrekt men ändå fånig och missvisande invändning eftersom de har statistik baserat på om man är född i Sverige eller ej, och den visade just vad Reinfeldt påpekade.

Finlands statistikcentral för däremot statistik över arbetslöshet och sysselsättningsgrad uppdelat på etnicitet, eller rättare sagt vilket språk man har som modersmål. Och den visar ganska dramatiska skillnader mellan olika grupper som ni kan se i tabellen nedan:

De misstankar jag tidigare haft om att svenskspråkiga i Finland haft högst sysselsättningsgrad och lägst arbetslöshet, baserat på att sysselsättningsgraden i det som kallas Svenskfinland (de delar av Finland med signifikant svensk befolkning) inklusive de delar av Åland och Österbotten som har svensk majoritet legat högre än i övriga Finland, bekräftas här då som ni ser svenskspråkiga har klart högst sysselsättningsgrad och lägst arbetslöshet av alla språkgrupper, vilket innebär att även svenskspråkiga i storstäder med finsk majoritet, som Helsingfors och Åbo, har låg arbetslöshet.

Finskspråkiga har visserligen klart lägre sysselsättningsgrad än svenskspråkiga i Finland, men de har dock högre sysselsättningsgrad än samtliga invandrade språkgrupper. Skillnaden mot estniskspråkiga är dock som ni kan se ytterst marginell, medan framförallt de som har somaliska, arabiska. persiska och kurdiska som modersmål har en extremt låg sysselsättningsgrad.
,