tisdag 12 juni 2012

Jan Björklund-effekt i befolkningsstatistiken

Den slutgiltiga befolkningsstatistiken för Åland publicerades idag och den visar att befolkningsökningen ökade från 277 (cirka 1%) i 2010 till 341 (cirka 1,2%) 2011. Procentuellt hade Åland därmed en klart högre folkökning än såväl Sverige (cirka 0,7%) som fastlands-Finland (cirka 0,4%).

Ökningen berodde intressant nog enbart på en enda faktor: ökad nettoinvandring till Åland från Sverige. 2010 var nettoinvandringen till Åland från Sverige 43 personer, 2011 var den 136 personer. Exklusive nettoinvandringen från Sverige föll faktiskt Ålands befolkningstillväxt.

Vad kan det bero på? Den troligaste förklaringen kan sammanfattas som : Jan Björklund och hans fascistiska skolpolitik.  Det talas om att minst 15 familjer flyttat till Åland på grund av Björklunds fascistiska förbud mot hemundervisning. Kom sedan ihåg att 15 familjer innebär betydligt fler än 15 personer. Dels innehåller varje familj minst en pappa och en mamma.  I sitt tal inför svenska Ludwig von Mises Institutet så berättade Jonas Himmelstrand, den numera Ålandsbaserade ordföranden för Rohus (riksorganisationen för hemundervisning i Sverige) om hur han har 3 barn, vilket han dock säger är ovanligt lite bland hemundervisande familjer. Även om vi antar att han överdrev något och familjerna har i genomsnitt 3 barn så innebär 15 familjer då 75 personer. Vilket då innebär att ökningen i befolkningstillväxten på 64 personer i Åland mellan 2010 och 2011 troligen till mer än hundra procent kan förklaras av att hemundervisande familjer flyr Åland från Sverige.

 Givet deras situation har nog familjerna gjort rätt och det hela är positivt för Åland. Men det är negativt för Sverige och det allra bästa för familjerna hade varit om Sverige haft en skolminister som fört en liberal, istället för en fascistisk, politik inom området.