onsdag 27 juni 2012

Är det väder vi inte gillar beror det på "klimatförändringar"

Jag är ekonom och filosof, och inte klimatvetare, så jag gör inte anspråk på att ha professionell kunskap inom ämnet. Men som filosof, eller ja person med förmåga till logiskt resonemang så kan jag se logiska brister. För bara någon månad sedan så kunde vi läsa att "klimatförändringarna" (det som tidigare kallades "global uppvärmning") skulle innebära att Sverige skulle drabbas av torka. Nu när det tvärtemot denna prognos varit ovanligt mycket nederbörd i Sverige i juni så får vi då istället höra att "klimatförändringarna" innebär extra mycket nederbörd för Sverige. Man får onekligen känslan att de miljöpartistiskt sympatiserande journalister som styr svenska medier väljer att tolka alla väderfenomen som folk kan tänkas ogillas som ett resultat av mänskligt orsakade "klimatförändringar"