måndag 4 juni 2012

Debatt om alkoholliberalisering

Mattias Svensson har i en huvudsakligen välskriven rapport för Timbro visat på hur den relativa liberalisering av svensk alkoholpolitik som skett sedan Sveriges EU-inträde varit väldigt lyckad. Den ökade tillgängligheten och de relativt lägre priserna har,som man kunde förvänta sig, lett till ökad totalkonsumtion, men det har inte lett till ökade alkoholrelaterade problem. Det senare är som Svensson påpekar i hög grad relaterat till att liberaliseringen förskjutit konsumtionen från sprit till öl och vin. Då sprit på grund av sin högre alkoholhalt är lättare att dölja när alkoholpolitiken är restriktiv så tenderar sån politik att relativt öka konsumtionen av det, samtidigt som sprit är associerat med större risker.

Det jag främst saknar i Svenssons rapport är ett resonemang om att alkohol inte enbart har potentiellt negativa utan också positiva effekter. Sen kan det för övrigt noteras att det parti som Svensson i senaste valet uttalat sitt stöd för, Miljöpartiet, förespråkar en radikalt restriktivare alkoholpolitik.

I Umeå-baserade socialdemokratiska lokaltidningen Folkbladet (som fram tills nyligen hette "Västerbottens Folkblad") har Svenssons rapport nu recenserats. Precis som väntat så är ledarskribenten Tony Johansson negativ till slutsatsen att det haft positiva konsekvenser, men han har dock inga egentliga argument för det annat än att det skulle vara för tidigt att se de långsiktiga följderna och att frånvaron av mer negativa konsekvenser av liberaliseringen beror på att liberaliseringen inte varit ännu radikalare. Inte särskilt övertygande argumentation....