lördag 16 juni 2012

Jonas Himmelstrand om sin politiska exil från Sverige i Åland

Jag har tidigare flera gånger diskuterat hemundervisaren (och ordföranden för Riksförbundet för hemundervisning i Sverige) Jonas Himmelstrands landsflykt från Sverige till Åland för att undkomma Jan Björklunds förtryck. Här ger han sin egen syn på det hela:


Föreläsningen innehöll också många andra intressanta fakta om hemundervisningsämnet, bland annat då att socialliberalismens ideologiska fader John Stuart Mill hemundervisades, vilket illustrerar hur Folkpartiets förbudslinje mot hemundervisning inte bara är antiliberalt enligt en strikt klassisk liberal defintion av liberalism, utan även enligt en vidare definition där socialliberalismen ingår, vilket understryker hur Jan Björklunds Folkparti bör betecknas som Folkpartiet antiliberalerna.