tisdag 26 juni 2012

Varför existerar vinst?

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson tar åter upp vänsterns nya käpphäst, vinster i "välfärden" (med vilket det i det här sammanhanget avses skola och vård). Hon är givetvis emot det och har två argument.

Det ena är att det är "omoraliskt", något som hon inte motiverar vidare utöver att skriva att "skattepengar bör gå till välfärden". Men det är förstås just det som de gör när man köper såna tjänster, så detta är en intetsägande floskel.

Man kan också fråga sig om detta innebär att Pettersson är emot att man anlitar vinstdrivande byggföretag när skolor och värdinrättningar byggs eller renoveras, att man köper in läkemedel från vinstdrivande läkemedelsföretag, köper in skolböcker från vinstdrivande förlag osv. Om vinst i vårdföretag innebär att skattepengar går till annat än "välfärden" då innebär såna inköp också att skattepengar går till annat än "välfärden".

Det andra är i själva verket vad som kan ses som ett motiverande av det första då det sägs att lägre kostnader nödvändigtvis måste innebära lägre kvalitet, vilket förstås inte är sant.

Man kan också fråga sig varför vi överhuvudtaget tolererar vinst i någon sektor. Om det är så att vinst innebär lägre kvalitet då borde vinstdrivande företag sedan länge konkurrerats ut av konsumentkooperativ (producentkooperativ som mejeriföretagen Arla och Norrmejerier bör räknas som vinstdrivande) . Jag har då ingen lust att betala extra för något jag köper, eller stå ut med lägre kvalitet bara för att någon annan ska göra vinst, och få andra torde vara villiga att göra det heller.

Men idag är nästan alla privata företag vinstdrivande trots att konsumentkooperativ borde dominera om vänsterns teori att vinster går ut över kvaliteten eller innebär onödigt höga priser. Det enda möjliga undantaget är väl egentligen detaljhandelskedjan Coop/KF, och de är i kris som DN skrivit om de senaste två dagarna.  När Coop dessutom utformar storleken på sin återbäring på en fast procent av det man handlar oberoende av företagets resultat då skiljer sig den inte egentligen från den bonus som innehavare av ICA kundkort får vilket gör att man kan ifrågasätta om ens Coop i praktiken är kooperativt numera.

Förklaringen till vinstdrivande företags dominans är då alltså att kostnadsbesparingar faktiskt kan göras utan att skada kvaliteten-och gör på en konkurrensutsatt marknad oftast det.  Vinsten är också den drivkraft som skapar alla dessa förbättringar.

Men är inte företag i "välfärden" speciella just för att de inte är konkurrensutsatta? Nja, faktum är att de oftast är konkurrensutsatta. Skolor konkurrerar exempelvis idag om elever så där måste företag se till att hålla bra kvalitet annars förlorar de elever. I de fall där politiker väljer ut åt andra vilket företag (om något) de ska ha skulle det i princip inte behöva bli problem om verkligen politikerna värdesatt kvalitet. Nu är det förstås i praktiken ofta inte så men att politiker inte värdesätter hög kvalitet skulle bli ett problem även om politikerna själva drev vårdinrättningarna och lösningen är då istället att de som får vård själva får välja.