fredag 15 juni 2012

Märklig kalkyl från Konjunkturinstitutet

Enligt SvD näringsliv så konstaterar Konjunkturinstitutet att den sänkta restaurangmomsen sänkt priserna i näringen med cirka 3 % hittills, vilket kontrasteras med de 10% som det sades ge om sänkningen fått fullt genomslag (om priserna exklusive moms varit oförändrade).

3% siffran för hur mycket priserna sänkts verkar stämma då den årliga prisökningstakten för restaurangsektorn fallit från 3,2% i december till 0,1% i maj. Däremot stämmer inte siffran för hur mycket fullt genomslag skulle inneburit eftersom att 40% av restaurangsektorns försäljning inte berördes eftersom det är hämtmat (som redan tidigare bara hade 12% moms) eller alkohol (som även fortsättningsvis har 25% moms).  Det innebär att för att nettopriset ska vara oförändrad så ska priserna för sektorn sjunka med 6%, och inte 10%.

Att konjunkturinstitutet, såvida de inte felciterats, inte känner till det eller väljer medvetet att bortse från det är märkligt. Från en sådan institution borde man kunna kräva en bättre analys än så.