fredag 29 juni 2012

Bara goda nyheter för svensk ekonomi-just nu i alla fall

-Detaljhandelsförsäljningen ökar betydligt i maj, liksom handelsöverskottet medan däremot penningmängdstillväxten föll samtidigt som ökningstakten i hushållens skuldbörda sjönk till den lägsta nivån sedan 1990-talet. Allt detta tyder på att tillväxttakten ökat i svensk ekonomi under andra kvartalet. Det borde också innebära att kronan kan stärkas ytterligare.