söndag 10 juni 2012

Återigen: (de flesta) "vanliga" greker är medskyldiga till krisen

Johan Norberg har skrivit en artikel om Grekland som lika gärna kunnat vara författad av en vänsterpartist. Norberg, med hjälp av citat från "vanliga" greker försöker hävda att de grekiska politikerna ensamma bar ansvaret och att "vanliga" greker är att betrakta som "offer" för dessa.

Som jag konstaterat tidigare, jag bestrider på intet sätt att de grekiska politikerna klantat sig och förtjänar att klandras. Men det Norberg helt bortser från är, vem var det som röstade fram dessa politiker? Vem var det som fick alla de sociala förmåner som skulderna finansierade? Och vem var det som genom inte bara sitt röstande utan också sina demonstrationer och strejker krävde av politikerna att få dessa förmåner samtidigt som de vägrade betala skatt för att finansiera förmånerna? Svaret på alla dessa tre frågor är just de "vanliga greker" som Norberg beskriver som "offer". I själva verket är majoriteten av greker som varande de som krävde att få och mottog de pengar som staten fick in genom att låna medbrottslingar, och inte offer.

Det finns förvisso en minoritet av greker som inte verkat för att försöka utnyttja systemet eftersom de inser det ohållbara i det. Men de är tyvärr bara en minoritet, och i den mån de drabbats är som sagt majoriteten som pressat politikerna till en underskottspolitik medskyldiga till problemen.