onsdag 2 januari 2013

Perspektiv på Sveriges försvarsbudget

Enligt preliminära siffror ökade Israels BNP 2012 till 930 miljarder shekel, upp från 872 miljarder shekel 2011 och 647 miljarder shekel 2006. I reala termer, med inflationen borträknad, innebar det en ökning med 4% sedan 2011 och med 26,5% sedan 2006, bland de allra högsta ökningarna bland avancerade ekonomierna i världen och mycket högre än i Sverige, och då har Sverige ändå haft en klart högre ökningstakt än genomsnittet för EU (många EU-länder har en mindre BNP nu än vad de hade 2006) och åtminstone för jämförelsen med 2006 klart högre än genomsnittet för OECD.

Trots den höga tillväxten under senare år så är dock Israels ekonomi fortfarande klart mindre än den svenska. Givet nuvarande växelkurs på cirka 1,75 kronor/shekel så motsvararar 930 miljarder shekel strax under 1630 miljarder kronor, mindre än hälften av Sveriges BNP , som förväntas bli mellan 3550 och 3570 miljarder.

Samtidigt som Israels BNP var mindre än hälften så stor som den svenska så var dock dess försvarsbudget på 56,75 miljarder shekel, motsvarande ungeför 99 miljarder kronor. Detta är mer än dubbelt så hög som den svenska på ungefär 42 miljarder. Trots att Sveriges BNP är mer än dubbelt så stor är dess försvarsbudget alltså mindre än hälften så stor.