måndag 7 januari 2013

7,2% tillväxt under lågkonjunktur

Det är vad som hände i restaurangsektorn i november efter den fick sänkt skatt. Vilket visar att det var rätt att sänka restaurangmomsen, men det vi nu behöver för att även andra sektorer ska växa är att även andra sektorer får liknande skattelättnader.