onsdag 23 januari 2013

Brittiskt utträde skulle stärka argumenten för svenskt utträde

Frågan om Sveriges medlemskap i EU är något som splittrar liberaler. Och det är förståeligt, för det finns både goda liberala argument för och emot det.

Giltiga argument för inkluderar att EU inom unionen ökar den fria rörligheten och handeln. Det kanske bästa exemplet på det är de införselkvoter EU tvingat Sverige att acceptera, som möjliggör för folk att handla stora mängder alkohol i Tyskland eller andra lågprisländer och föra in det lagligt tillbaka till Sverige. Detta gynnar faktiskt inte enbart de som faktiskt gör en sådan resa, utan även dem av oss som handlar allt eller det mesta på Systembolaget eftersom att politikernas fruktan att gränshandeln kan komma att öka har fått dem att hålla nere alkoholbeskattningen och dessutom förbättra servicen och tillgängligheten på Systembolaget. Före EU medlemskapet var butikerna bara öppet måndag till fredag till 18, och det fanns ingen självbetjäning utan man fick ta en kölapp och när det blev ens tur instruera expediterna vad de skulle hämta.

Skulle Sverige lämna EU skulle denna liberalisering troligen åtminstone delvis gå förlorad.

Giltiga argument för att Sverige ska lämna EU inkluderar den  klåfingriga EU-byråkratin i Bryssel och de över 30 miljarder som Sverige varje år betalar till dess budget. Och bara en dryg tredjedel av denna enorma summa kommer tillbaka till Sverige, och då ofta till saker av minst sagt tveksam karaktär.

När man bestämmer sig för om fördelarna överväger nackdelarna kan olika liberaler komma fram till olika slutsatser om vad som överväger, beroende på hur hög vikt man sätter vid de olika fördelarna jämfört med nackdelarna.

En sak är dock säker, skulle Storbritannien välja att lämna EU, något som framstår som en realistisk möjlighet efter det att David Cameron lovat en folkomröstning i frågan om de konservativa vinner nästa val (ett tidsupplägg som helt klart gjorts för att förhindra att de konservativa tappar röster till UK Indepence Party),  då skulle argumenten för att även Sverige ska utträda stärkas. Detta dels för att Storbritannien också är en stor nettobidragsgivare till EU-budgeten och om deras nettobidrag försvinner då skulle bördan för Sverige och övriga nettobidragsgivare öka ytterligare.

Kanske ännu viktigare är att britterna i de flesta frågor, inklusive EU-budgetens storlek och också hur mycket EU ska reglera brukar vara allierad med länder som Sverige när det gäller att verka för att begränsa EU:s makt. Utan Storbritannien skulle det ske en maktförskjutning till mer interventionistiska länder som i södra och centrala Europa, vilket skulle göra EU mindre liberalt.

Det skulle fortfarande finnas fördelar med EU, som den alkoholpolitiska, men nackdelarna för Sverige skulle bli klart större om Storbritannien skulle utträda.