fredag 11 januari 2013

Liknande ord i olika språk betyder inte alltid detsamma

Jag kan två språk flytande: dels då mitt modersmål svenska och dels engelska. Jag har även lärt mig en del av ett tredje språk, nämligen tyska som jag hade som tredjespråk i gymnasiet. Jag kan tillräckligt många ord och fraser för att hjälpligt klara mig i de flesta situationer i ett tyskspråkigt land, men mina kunskaper är långt ifrån att vara så bra att jag kan sägas kunna det flytande, då jag inte skulle kunna utföra ett längre samtal på tyska eller läsa någon längre text utan hjälp. Ich kann deutsch sprechen und verstehen, aber nur ein bisschen skulle man kanske kunna uttrycka det som.

Sen är det som jag tidigare konstaterat så att likheten med svenska gör att jag förstår mig rätt så bra, eller åtminstone tror mig förstå, på norska. Danska är något svårare att förstå i skriven form och betydligt svårare att förstå i talad form men åtminstone i skriven form förstår jag mig någorlunda på även danska.

Denna förståelse av danska och norska är alltså helt relaterat till dessa språks likhet med svenskan, för jag har inte egentligen studerat eller försökt lära mig språken alls. Samtidigt bör man vara försiktig när det gäller att alltid tro att ord som låter lika är lika. Så är det i nästan alla fall, men då och då händer det att det inte är så.

En av de roligare exemplen minns jag att jag hörde i en av mina tyskalektioner. Vi fick då höra om hur en svensk ung man rest till en vän i Tyskland och där blev bjuden på middag av kompisens föräldrar. Kompisens pappa frågade då svensken "Was willst du trinken?" varpå han svarade "Ich will öl trinken". Pappan svarade då med stor förvåning i tonfallet "Was? Du willst ÖL trinken?", varpå kompisen som anat missförståndet förklarade "Vater, "öl" ist bier auf schwedisch" varpå till sist pappapn skrattande sa "Haha, schwedisch ist eine lustige sprache". För er som inte vet det så använder tyskan ordet "öl" för att beteckna olja (för att beteckna den dryck som på svenska kallas öl, använder de alltså ordet "bier"), så ni kan förstå att den tyska pappan blev så förvånad över sonens kompis önskemål om att dricka det.

Ett mindre roligt men mer politiskt relevant exempel är hur ordet "liberal" har en huvudsakligen väldigt annorlunda betydelse i engelskan än i svenskan. På svenska betyder "liberal" att man vill begränsa statens makt, medan på engelska så betecknar det tvärtom att man åtminstone i ekonomiska frågor vill öka statens makt. I och för sig används den engelska betydelsen av vissa ibland på svenska, något som vi då ser i hur Folkpartiet sin antiliberalism till trots ibland kallar sig liberalt, och om man har prefixet "classical" kan även den svenska betydelsen användas på engelska, men huvudbetydelsen av "liberal" på svenska är ändå att minska statens makt medan huvudbetydelsen på engelska är att öka den. "A more liberal economic policy"  betyder alltså inte det samma, utan det motsatta av vad "en mer liberal ekonomisk politik" betyder.

En mer ny variant av detta har på senare år kommit att etableras  i USA (dock ännu inte i exempelvis Storbritannien och Australien). Traditionellt har som bekant färgen röd varit förknippad med vänstern, vilket man kan se på exempelvis i första maj-tågen då vänstern tågar med röda fanor, medan det däremot är så att färgen blå varit förknippad med högern, vilket man exempelvis kunnat se på hur den gamla moderata partisymbolen var ett stort blått M och hur "mörkblå" varit en beteckning för en som är väldigt konservativ.

Av någon anledning så har det i USA under det senaste årtiondet blivit tvärtom. Högerpartiet i amerikansk politik, Republikanerna, har kommit att associeras med färgen röd medan demokraterna kommit att förknippas med färgen blå. "Red state" är numera en etablerad beteckning på starkt konservativa delstater, som Utah, Oklahoma, Texas och Mississippi, medan "blue state" kommit att associeras med vänsterinriktade delstater som New York, Massachussets, Kalifornien och Hawaii.  Den som kommer till USA ser färgerna blå och rött i politiska sammanhang utan att vara påläst om den omvända betydelsen i politiska sammanhand lär med andra ord riskera att helt missförstå situationen.

Intressant nog innebär dock detta att såväl i USA som Sverige är ordet liberal associerat med färgen blå. Problemet är dock som sagt att betydelsen alltså är den omvända.