söndag 30 december 2012

Vikten av att hålla nere kommunalskatter

P.J. Anders Linder uppmärksammar en glömd politisk fråga-kommunal- och landstingsskatten. Exakt hur den förändras nästa år beror på var du bor. Många kommer få höjd skatt, många kommer få oförändrad skatt oh åter andra kommer få sänkt skatt. Just att förändringen skiljer sig försvårar förstås en nationell debatt.

Till de som får höjd skatt hör exempelvis de som bor i Östergötlands, Upplands och Västra Götalands län (där landstingsskatten höjs), samt exempelvis de som bor i Habo kommun  i Jönköpings län, Dorotea i Västerbottens län och Malmö där kommunalskatten höjs.

I sju kommuner, inklusive landets folkrikaste, Stockholm, så sänks kommunalskatten. Intressant nog så ligger alla dessa kommuner i Stockholms län, förutom Kil i Värmland där dock skatten bara sänks med 5 öre. Detta lär stärka Stockholmsregionens ställning som tillväxtmagnet ytterligare. På motsvarande sätt lär Doroteas skattehöjning ytterligare påskynda dess avfolkning.

För kommun- och landstingspolitiker är ofta skattehöjning ett "enkelt" sätt att lösa budgetproblem, enklare än nedläggningar av verksamheter och för politikernas egon sämre än att avstå från skrytbyggen och andra prestigeprojekt. På motsvarande sätt framstår det kanske som mindre ärofyllt med sänkningar av skatten med några tioöringar per hundralapp än olika utgiftsprojekt. Men att hålla nere skatten borde ändå vara något som kommunal- och landstingspolitiker bör inrikta sig på. Dels för att det ökar friheten och dels för att en låg skattesats främjar tillväxten. Att Stockholmsregionen har lägre skatt är inte den enda, och förmodligen inte ens den enskilt viktigaste förklaringen till att den växer så snabbt i förhållande till övriga landet, men det är en bidragande orsak.

Det faktum att det i vissa fall är borgerliga partier, och i exempelvis Uppsala landsting, till och med en borgerlig majoritet, som höjer skatten är för övrigt  något som de ansvariga politikerna borde skämmas över, och som borde få borgerliga väljare där att avstå från att rösta på dem i kommunal eller landstingsvalet 2014.