söndag 27 januari 2013

Nymoderaters tomrum till höger gynnar SD

Bortsett från den mycket lilla gruppen av anarkokapitalister, råder det närmast total enighet bland de grupper som brukar anses vara "höger" att även om välfärdsstaten bör begränsas så bör nattväktardelen av staten, alltså militär, rättsväsende och polis vara starkt.

När det traditionella högerpartiet i svensk politik, Moderaterna, under Reinfeldts och Borgs ledning gjorde om sig själva till "Nya Moderaterna" så gjorde man som bekant en stor förflyttning till den politiska mitten. Det innebar dels att man begränsade sin kritik till välfärdsstaten till att enbart gälla bidragssystem som a-kassa och sjukpenning och dels att man blev likgiltig eller negativ till att stärka nattväktardelarna av staten.

Man har angående den senaste delen varit ointresserad av att skärpa de ofta löjligt låga straffen för vissa brott, samtidigt som man genom att frysa anslagen till försvarsmakten (och alltså inte ens kompensera den för inflation) fortsatt den nedrustningspolitik som de tidigare s-regeringarna fört.

Den valstrategiska tanken bakom detta är klar: när strategin lanserades runt år 2005 så antog de nymoderata valstrategerna att genom att fortsätta beröva försvaret på resurser så skulle de kunna frigöra resurser som kunde användas för vallöften som kan locka över mittenväljare. Att de moderata försvarsvännerna skulle bli missnöjda visste de, men det gjorde inget, antog man, för dessa hade helt enkelt ingen annanstans att gå.

Detta var nog en på kort sikt valstrategiskt smart strategi. Problemet är dock att det nu dykit upp ett alternativ som försvarsvänner, och de som vill se skärpta straff, nämligen Sverigedemokraterna.

SD har inte gjort några anspråk att fylla moderaternas tomrum till höger i den ekonomiska politiken, utan man försöker istället precis som nymoderaterna profilera sig som ett mittenparti i den ekonomiska politiken. Däremot så har man helt klart fyllt det tomrum till höger som skapats i kriminalpolitiken och försvarspolitiken genom att profilera sig som ett parti som vill skärpa straffen för våldsbrottslingar och återupprusta den svenska försvarsmakten.

Även om huvudanledningen till det ökade stödet för SD är den misslyckade invandrings- och integrationsproblemet så borde det vara uppenbart att moderaternas förflyttning till mitten i kriminal- och försvarspolitiken också är en bidragande orsak.