söndag 13 januari 2013

Bra kolumn om skolpolitisk kortslutning

En av Sveriges bästa ledarskribenter, Marika Formgren, har en bra kolumn om hur skolornas åtgärder mot mobbning allt mer kommit att präglas av marxistisk "maktanalys", vilket inneburit att samtidigt som skolorna slösar resurser på ickeproblem så låter man bli att åtgärda mycket av den verkliga mobbning som sker. Detta samtidigt då som man för övrigt förbjuder föräldrar till utsatta barn från att få kunskapen i en miljö (hemundervisning) där mobbning inte förekommer....