tisdag 22 januari 2013

Antijordbruksverket

Jordbruksverket ställer sig nu bakom det krav som "miljörörelsen" länge drivit om en extraskatt på kött. Som tur var säger dock Anders Borg nej till förslaget men att en myndighet som kallar sig "jordbruksverket" är ändå anmärkningsvärt.

Jordbruksverket borde ju se det som sin uppgift att främja svenskt jordbruk, men tydligen har man på eget bevåg kommit på att man istället ska vara klimatideologiska småpåvar. Som jag diskuterat tidigare så har faktiskt produktionen av svenskt kött hållit sig relativt stabil trots en växande importandel just eftersom totalkonsumtionen av kött ökat. Med en köttskatt skulle denna positiva faktor försvinna och kanske vändas till att bli en negativ faktor.

Kanske borde jordbruksverket ändra namn till antijordbruksverket?