torsdag 10 januari 2013

Lärarfackens verklighetsfrånvändhet

Lärarnas riksförbund förfärar sig över förslaget i Centerns kontroversiella föreslagna idéprogram om att ersätta skolplikten med en läroplikt. Den främsta praktiska skillnaden mellan dessa båda pliktprinciper är att läroplikt innebär att det skulle bli tillåtet med hemundervisning. Trots att ytterst få föräldrar skulle välja det så är allt annat än ett totalt monopol för deras medlemmar helt oacceptabelt för lärarfacken, samt som bekant även för lärarfackens partipolitiska gren, Folkpartiet

Det mest skrattretande argumentet som framförs är detta:

"Många barn runtom i världen omfattas inte av skolplikt. Där finns det vare sig rätt eller plikt att gå i skolan. Och där breder analfabetismen ut sig, där är det upp till föräldrar och vårdnadshavare att se till att barnen får kunskap."

I Finland finns det inte någon skolplikt, utan man har istället sedan länge den princip som finns i det föreslagna idéprogrammet om läroplikt. Men bortsett från möjligen ett mindre antal nyanlända asylinvandrare (som naturligtvis inte är relevanta i det här sammanhanget då de inte berörts av någon av plikterna) så finns det knappast någon analfabet i Finland, och definitivt inte fler än i Sverige. Tvärtom, så är det som bekant så att finländska ungdomar uppvisar konsekvent bättre resultat än svenska i internationella undersökningar över kunskaper i de viktigaste skolämnena.