onsdag 12 december 2012

Minska regleringar-öka byggandet

En prognos talar nu om att bostadsbyggandet kan bli så lågt som 20500 bostäder i år och 22500 nästa år.

För att förstå hur otillräckligt det är bör det ställas mot att det senaste året har Sveriges folkmängd ökat med nästan 70000 (cirka 0,73%), en ökning som förmodligen varit ännu större utan bostadsbristen. Samtidigt så underskattar folkökningen behovet av nya bostäder eftersom en del existerande bostäder inte längre anses användbara, endera för att de fysiskt förfallit eller (vilket är ännu vanligare) för att de på grund av urbaniseringen ligger på fel ställe. Det må finnas ett växande antal lediga bostäder i kommuner som Dorotea och Arjeplog, men de duger inte för personer som vill bo i Stockholm eller Göteborg.

Då hushåll ofta består av fler än en person så behövs förvisso inte lika stor ökning av antalet bostäder som av antalet personer i de växande större städerna, men att antalet nya bostäder är på tok för lågt är ändå uppenbart.

Vad ska då göras åt problemet? Det finns flera saker som bör göras, men det kanske viktigaste är att ta bort de regleringar som idag hämmar byggandet. En utredning föreslår också att kommunpolitikers möjlighet att ställa krav på nybyggnationer utöver de nationella ska avskaffas. Det är helt klart en bra idé, och ett stort steg i  rätt riktning, men utöver det bör man även begränsa de nationella regleringarna, vilket exempelvis innebär att skippa allt trams om att bostäder ska vara "klimatsmarta".