lördag 29 december 2012

Norge nu Sveriges största exportmarknad

Under perioden januari-oktober 2012 så föll värdet av Sveriges export med 2% jämfört med januari-oktober 2011. Det skedde dock inte en minskning till alla exportmarknader. Till det relativt snabbväxande Norge ökade exporten med 7%. Eftersom exporten till Tyskland samtidigt föll med 2% innebar det att Norge gick om Tyskland som Sveriges största exportmarknad. Norge stod för 10,2% av exporten mot 10% för Tyskland. Tyskland är dock fortfarande den största handelspartnern totalt sett eftersom 17,4% av importen kom därifrån, medan Norge "bara" (vilket dock gör Norge tvåa) levererade 9,2% av importen.

Dessa siffror underskattar samtidigt hur stor del av inkomsterna från utomlands Norge står för-och hur stor del av utgifterna utomlands går till Tyskland. Detta eftersom dessa siffror inte inkluderar konsumenters egna gränshandel. Och eftersom varor i allmänhet och alkohol i synnerhet är klart dyrare i Norge än i Sverige så har det kommit att innebära omfattande inköp från norrmän i svenska butiker längs gränsen, något som förklarar varför Systembolagets försäljning per invånare är flera gånger högre i gränskommunerna Strömstad och Eda än riksgenomsnittet. Norges statistikbyrå uppskattade den totala gränshandeln till 12 miljarder norska kronor under tredje kvartalet. 12 miljarder norska kronor är något mer än 12 miljader svenska kronor, men å andra sidan kan man tänka sig att en mindre del av gränshandeln sker med Danmark, så 12 miljarder svenska kronor är inte en orimlig uppskattning av Sveriges inkomster från gränshandeln. 12 miljarder per kvartal är 4 miljarder per månad, att jämföra med den officiella varuexporten på 10 miljarder per månad till Norge.

En del av det norrmännen köper i Sverige är förmodligen producerade i Norge, men Sverige vinner ändå moms, alkoholskatt och detaljhandelns förädlingsvärde och för övrigt så gäller även för export i allmänhet att de ofta använder sig av importerade insatsvaror så det har nog inte så stor påverkan på uppskattningen av gränshandelns relativa betydelse.

För förhållandet till Tyskland så är gränshandelns flöden de motsatta eftersom varor i allmänhet och alkohol i synnerhet är klart billigare i Tyskland än i Sverige. Exakt hur stor det flödet är oklart då SCB inte gjort några uppskattningar av det på motsvarande sätt som den norska statistikbyrån, men troligen rör det sig om någon eller några miljarder per månad som svenskar handlar för i Tyskland.