lördag 1 december 2012

Jonas Vlachos fel om RUT för läxhjälp

Jonas Vlachos hävdar att förslaget om RUT-avdrag för läxhjälp är "dyrt och ojämlikt" jämfört med alternativet att fler offentliganställda lärare anställs för det syftet. Frågan om "ojämlikt" lämnar jag åtminstone för tillfället därhän, utan istället koncentrerar jag mig på hans kalkyl som kommer fram till att kostnaden är tre till fyra gånger högre med RUT-avdrag än med direkt anställda lärare.

Det Vlachos jämför är dock kostnaden  för att ha en elev en timme i skolan i fallet med den offentligfinansierade skolan med timkostnaden för en lärare för privatundervisningen. Om det var så att det alltid varit en lärare per elev i undervisningen hade det varit en korrekt jämförelse, men nu är det inte så. I de flesta klassrum är det som bekant betydligt fler än en elev per lärare, varför han då jämför "päron med äpplen".  Totalt sett är det bara 92000 grundskolelärare i Sverige vilket innebär att med den kostnad på 40 miljarder som Vlachos anger så är kostnaden drygt 440000 kronor per lärare. Med en medelarbetstid på 1767 timmar (om man ska tro Lärarförbundet vars siffror, om de nu avviker från sanningen, helt klart överskattar arbetstiden, och därmed underskattar timkostnaden, då en lång arbetstid allmänt anses vara skäl för högre lön). så innebär det en timkostnad på 249 kronor, lika högt eller högre än de belopp som Vlachos anger att skattesubventionen uppgår till.

Dessutom bortser kalkylen från att mer skatt betalas in från början eftersom tjänster från företag är momsbelagda, till skillnad från tjänster utförda av kommuner.

Jag har inte hunnit läsa på om de tekniska detaljerna i förslaget så jag väntar med slutligt omdöme om förslaget tills jag läst dem. Men det borde stå klart att extra läxhjälp av kommunalanställda lärare innebär en nettokostnad för skattebetalarna ( i alla fall om man bortser från eventuella framtida positiva effekter från bättre utbildade elever, men en sådan eventuell positiv indirekt framtida effekt kan även skatteavdragsförslaget räkna in), medan däremot en rimligt utformat avdrag där avdraget inte överskrider de skatteintäkter som verksamheten genererar däremot inte innebär en sådan kostnad.