tisdag 11 december 2012

(Alltför) Marginell sänkning av inkomstskatter

Av rädsla för att (S),och de andra rödgröna, ska upprört anklaga dem i TV-debatter för att sänka rik person X:s skatt med så många hundra tusen om året och sänka sin egen skatt med stora belopp, har alliansregeringen som bekant inte vågat infria sitt vallöfte från 2006 om slopad "värnskatt".

Dock har man ändå genomfört vissa sänkningar av marginalskatten för stora grupper, främst genom jobbskatteavdragen men också genom höjd brytpunkt för när man ska betala statlig inkomstskatt och "värnskatt".

 Det senare sker lite i det tysta tydligen nästa år, låt vara i allt för begränsad omfattning. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs med 1000 kronor från 34500 till 35500 kronor i månaden och brytpunkten för "värnskatt" från 49000 till 50400, i båda fallen strax under 3%, högre än inte bara inflationen utan också den genomsnittliga löneökningen.

Den lättnaden är förstås välkommen. Men för att stärka den svenska tillväxten på ett mer signifikant sätt så krävs det dock betydligt mer än denna marginella förbättring