onsdag 22 december 2010

Se inte över, sänk bolagsskatten

Maud Olofsson och Anders Borg talar om att regeringen ska "se över" för att gynna investeringar och ska tillsätta en utredning som ska bli klar...november 2013.

Vad? Nära 3 år för att utreda hur man ska ändra bolagsskatten för att främja investeringar? Jag kan på 2 ord beskriva det direkt:

sänk skattesatsen.

Förutom att det är närmast kriminellt med dagens massarbetslöshet att slösa bort 3 år på en utredning innan man vidtar åtgärder, så kommer en sådan utredning att bara komma fram till fler specialregler som i den mån det inte innebär några nettoskattesänkningar kommer att likt alla riktade förändringar göra systemet mer svårförståeligt och skapa snedvridningar som därför kommmer
att vara kontraproduktivt.

Vill man skapa jobb då ska man sänka skatterna och sänka dem generellt. Men politiker idag tycks mer intresserade av att låtsas vara "vetenskapliga" genom att slösa tid och pengar på utredningar som kommer med kontraproduktiva specialregler, än att fakiskt skapa jobb.