tisdag 28 december 2010

Lars E.O. Svenssons svaga bostadsbubbleargument

Trots nya siffror idag som visar på en fortsatt stor ökning av hushållskulderna i allmänhet och bolånen i synnerhet, förnekar Riksbankens främsta "duva", Lars E.O. Svensson att några problem existerar.

Hans främsta argument är att hushållens tillgångar är 3 gånger större än skulderna. Hans faktapåstående stämmer säkert, men slutsatsen följer inte av 2 skäl.

Dels är detta en aggregerad siffra för alla hushåll. Vissa hushåll har säkert en ännu större tillgångssumma i förhållande till skulderna (de kanske rent utav har inga skulder alls), medan andra hushåll har betydligt mindre marginal.

För det andra tillhör det en tillgångsprisbubblas natur att tillgångsvärderna är väldigt höga. Om nu det här är en bubbla och priserna sedan kraftigt faller då kommer tillgångsvärderna att till stor del försvinna samtidigt som skulderna är kvar.

Mer rimligt vore då att ställa skulderna i förhållanderna till inkomstnivåerna. Och då ligger skulderna på historiskt mycket höga nivåer.